Object structure

Title:

Ewolucja koncepcji przewagi konkurencyjnej – od podejścia planistycznego do zwinnego przedsiębiorstwa

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Evolution of competitive advantage concept – from planning perspective to agile company

Creator:

Malewska, Kamila ; Sajdak, Maja

Subject and Keywords:

przewaga konkurencyjna ; koncepcja zwinnego przedsiębiorstwa ; zarządzanie strategiczne ; competitive advantage ; agile company ; strategic management

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 2 (19), s. 44-55

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie ewolucji koncepcji przewagi konkurencyjnej. Zaprezentowano w nim istotę przewagi konkurencyjnej. Następnie scharakteryzowano wyróżnione w literaturze przedmiotu podejścia do zarządzania strategicznego (planistyczne, emergentne, pozycjonowania konkurencyjnego, zasobowe, prostych reguł oraz realnych opcji) pod kątem problematyki osiągania przewagi konkurencyjnej. Celem tej części artykułu było ukazanie ewolucji koncepcji przewagi konkurencyjnej wynikającej ze zmian zachodzących w warunkach funkcjonowania przedsiębiorstw. W ostatniej części artykułu podjęto próbę przedstawienia koncepcji zwinnego przedsiębiorstwa jako odpowiedzi na wymogi funkcjonowania współczesnych organizacji oraz aktualnie wymaganych źródeł przewagi konkurencyjnej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2014.2.03

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 2 (19)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu