Object structure

Title:

Klient w strategiach organizacji biznesowych

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Client in business organization strategies

Creator:

Niemczyk, Jerzy ; Stańczyk-Hugiet, Ewa

Subject and Keywords:

klient ; strategia ; zarządzanie strategiczne ; customer strategy ; strategic management

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 2 (19), s. 33-43

Abstrakt:

Poszukiwanie głównego wyznacznika strategii organizacji biznesowych nie ma oczywistego rozwiązania. Intuicyjnie wydaje się, że powinien to być klient, ale w praktyce zarządzania tym podstawowym kryterium, według którego rozliczany jest zarząd firmy, jest zysk ekonomiczny. Niemniej to klient, a raczej stopień zaspokojenia jego potrzeb, w przeważający sposób decyduje o wielkości osiąganego zysku. Celem przedstawianego artykułu jest zidentyfikowanie miejsca i roli klienta w strategiach zarządzania organizacjami biznesowymi. Przyjętą perspektywą analityczną jest układ historyczny kształtowania się poszczególnych koncepcji strategicznych. Przedmiotem analizy są koncepcje strategii charakterystyczne dla podejścia zasobowego, innowacyjnego i sieciowego. Całość analizy zakończy koncepcja ekosystemu organizacji, w której to klient/interesariusz jest kluczową postacią

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2014.2.02

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 2 (19)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu