Object structure
Title:

Zdrowie organizacji jako koncepcja doskonałości

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Organizational health as a concept of perfection

Creator:

Bratnicki, Mariusz ; Kulikowska-Pawlak, Monika ; Graca, Kazimiera

Subject and Keywords:

zdrowie organizacji ; zdolności dynamiczne ; wymiary zdrowia organizacyjnego ; organizational health ; dynamic capabilities ; dimensions of organization health

Description:

Management Forum, 2014, Nr 3, s. 9-16

Abstrakt:

Podstawowym celem artykułu jest próba zaprezentowania koncepcji zdrowia organizacyjnego potraktowanego w kategoriach zdolności dynamicznych. Zdrowie organizacji musi być systematycznie budowane, wspierane i monitorowane, co w rzeczywistości sprowadza się do jego pomiaru. Z kolei kwantyfikacja zdrowia organizacyjnego pozwala jednocześnie na ocenę korzyści dla organizacji, jakie płyną z jego występowania. Wielowymiarowy charakter tego konstruktu determinuje i organizuje funkcjonowanie całej organizacji, uwzględniając wszystkich interesariuszy, choć szczególnie pracowników. Wyniki badań empirycznych uzyskane dzięki przeprowadzonej analizie czynnikowej potwierdzają istnienie silnych związków pomiędzy wskazanymi oraz szczegółowo omówionymi pięcioma wymiarami zdrowia organizacyjnego: elastycznością, odmłodzeniem, egzekwowaniem, komplementarnością i uzupełnianiem

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2014.357.01

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2014, Nr 3 ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, Nr 357

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: