Object structure

Title:

Zagrożenia w proponowanych zmianach prawnych dla biologicznego przetwarzania odpadów

Group publication title:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies

Title in english:

Threats for biological treatment of municipal wastes due to law regulation changes proposal

Creator:

Seruga, Przemysław

Subject and Keywords:

odpady komunalne ; biologiczne przetwarzanie ; zmiany prawne ; municipal wastes ; biological treatment ; law regulations

Description:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2014, Nr 2 (13), s. 98-103

Abstrakt:

Podjęte przez Polskę, wraz z jej wejściem do Unii Europejskiej (w 2004 r.), zobowiązania, dotyczące zapewnienia zredukowania masy odpadów komunalnych biodegradowalnych przeznaczonych do składowania o 35% do 16 lipca 2020 r. (w stosunku do ilości biodegradowalnych odpadów wytworzonych w 1995 r.), wymagały rozwinięcia mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP). Jednak dopiero 11 września 2012 r. minister środowiska określił wymagania prawne odnośnie do MBP w Rozporządzeniu (Dz. U. 2012, poz. 1052). Aktualnie do konsultacji społecznych trafił projekt nowego rozporządzenia, które powinno wejść w życie z dniem 23 stycznia 2015 r., zastępując poprzednie, tracące moc z 22 stycznia 2015 r. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie skutków proponowanych zmian uwarunkowań prawnych z punktu widzenia technologicznej realizacji biologicznego przetwarzania frakcji podsitowej ze zmieszanych odpadów komunalnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nit.2014.2.09

Language:

pol

Relation:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2014, Nr 2 (13)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu