Object structure
Title:

Znajomość zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci w wieku od 10 do 13 lat w mieście i gminie Ostrzeszów

Group publication title:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies

Title in english:

Knowledge of the principles of proper nutrition among children aged from 10 to 13 years in the city and the municipality of Ostrzeszów

Creator:

Witkowska, Marta ; Lesiów, Tomasz

Subject and Keywords:

zasady prawidłowego żywienia ; młodzież ; badania ankietowe ; principles of proper nutrition ; youth ; surveys

Description:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2014, Nr 2 (13), s. 49-67

Abstrakt:

Celem pracy jest określenie znajomości zasad prawidłowego żywienia i stopnia stosowania tych zasad w codziennym życiu przez dzieci w wieku od 10 do 13 lat w dwóch szkołach miejskich w Ostrzeszowie i trzech szkołach wiejskich w gminie Ostrzeszów. Zaprezentowano i przedyskutowano wyniki badań ankietowych dotyczących znajomości i stosowania zasad żywienia przez uczniów starszych klas szkół podstawowych. Udowodniono tezę, że wiedza na temat zasad prawidłowego odżywiania przez dzieci jest uzależniona od ich miejsca zamieszkania oraz płci. Wyniki badań jednoznacznie wskazują, że stopień opanowania znajomości zasad dotyczących prawidłowego żywienia jest lepszy wśród uczniów mieszkających na wsi, lepszy wśród dziewczynek niż chłopców oraz lepszy wśród dziewczynek mieszkających na wsi niż dziewczynek mieszkających w mieście, a bardzo zbliżony wśród chłopców z obu środowisk

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nit.2014.2.05

Language:

pol

Relation:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2014, Nr 2 (13)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: