Object structure
Title:

Model nadania ekonomicznej wartości obszarom cennym przyrodniczo

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Model of attributing economic value to natural valuable areas

Creator:

Szymański, Piotr

Subject and Keywords:

obszary cenne przyrodniczo ; koszty prywatne ; efekty zewnętrzne ; wartość istnienia ; ekonomiczna wartość środowiska naturalnego ; natural environment ; value ; valuation ; common-pool resource ; private costs ; resources allocation ; biodiversity ; existence value ; natural environment value

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 5 (17), s. 347-366

Abstrakt:

Nieuwzględnianie kosztów efektów zewnętrznych powstałych w środowisku naturalnym w wyniku realizacji przedsięwzięć gospodarczych skutkuje nieoptymalną alokacją zasobów w sensie Pareto, zniszczeniem obszarów cennych przyrodniczo i ograniczeniem bioróżnorodności. W artykule przeanalizowano istniejące rozwiązania w zakresie zamiany występujących w środowisku naturalnym kosztów efektów zewnętrznych w koszty prywatne. W dalszej kolejności zaproponowano ideę mechanizmu, który mógłby dowartościować obszary cenne przyrodniczo do poziomu, który zmniejszy ryzyko zagospodarowania tych obszarów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 5 (17)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: