Object structure
Title:

Wybrane aspekty udziału największych przedsiębiorstw w wydatkach badawczo-rozwojowych

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Chosen aspects of the biggest enterprises participation in research and development expenditure

Creator:

Stanisławski, Miłosz

Subject and Keywords:

prace badawczo-rozwojowe ; innowacyjność ; gospodarka oparta na wiedzy ; research and development ; innovation ; knowledge-based economy

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 5 (17), s. 302-329

Abstrakt:

W artykule dokonano analizy struktury finansowania wydatków na badania i rozwój (B+R) w Polsce oraz w wybranych krajach. Relacja wydatków na B+R do PKB jest najbardziej uniwersalną miarą innowacyjności gospodarki. Analiza wskazała, że czynnikiem determinującym niskie nakłady Polski na B+R są wydatki przedsiębiorstw. Wysokość nakładów budżetowych na B+R nie odbiega znacząco od nakładów w innych państwach. Stwierdzono, że niskie nakłady polskich firm na B+R związane są z brakiem dużych rodzimych przedsiębiorstw działających w skali globalnej. Szczególnie dotyczy to przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego. W innych państwach to właśnie tego typu firmy w największym stopniu finansują nakłady na B+R. Wydaje się, że posiadanie dużych firm jest warunkiem koniecznym, aby nakłady na B+R osiągnęły wysoki poziom w stosunku do wielkości PKB

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 5 (17)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: