Object structure

Title:

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Occupational health and safety in municipal waste management

Creator:

Sosnowska-Noworól, Renata

Subject and Keywords:

człowiek ; praca ; bezpieczeństwo ; higiena ; odpady ; man ; work ; safety ; hygiene ; waste

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 5 (17), s. 290-301

Abstrakt:

Artykuł poświęcony został zagadnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Omówiono w nim obowiązujące w przedmiotowym zakresie przepisy prawna i wynikające z nich obowiązki. Wskazano źródła finansowania związanych z tym wydatków oraz zaproponowano systemowe rozwiązania dla usankcjonowanych nowymi uregulowaniami przedsięwzięć organizacyjnych. Przyjmując jako słuszną zasadę „zrównoważonej jakości życia”, wykazano ścisłą zależność pomiędzy ekonomicznym, ekologicznym i społecznym aspektem procesu pracy wykonywanej w ramach gospodarki odpadami komunalnymi

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 5 (17)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu