Object structure
Title:

Gospodarowanie odpadami opakowaniowymi w Polsce – stan i perspektywy

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Management of packing waste in Poland – state and perspective

Creator:

Skowron, Paweł

Subject and Keywords:

opakowania ; wprowadzający opakowania do obrotu ; gospodarka odpadami opakowaniowymi ; package ; introduction of package on the market ; management of packaging waste

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 5 (17), s. 273-289

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano system gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w Polsce przez wszystkie podmioty wprowadzające opakowania na rynek. Artykuł stanowi syntetyczne zestawienie obowiązków przedsiębiorstw objętych systemem gospodarki odpadami opakowaniowymi, opisanych w podstawowych aktach prawnych. Przedstawiono w nim możliwe scenariusze wyboru przez podmiot objęty obowiązkiem zapewnienia odzysku recyklingu odpadów opakowaniowych i wyboru najkorzystniejszego z nich oraz wskazano perspektywy rozwoju procedur/systemu gospodarowania tymi odpadami

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 5 (17)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: