Object structure
Title:

Atrakcyjność inwestycyjna regionów – wybrane zagadnienia

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Investment attractiveness of regions – selected problems

Creator:

Raszkowski, Andrzej

Subject and Keywords:

region ; atrakcyjność inwestycyjna ; determinanty atrakcyjności inwestycyjnej ; investment attractiveness ; determinants of investment attractiveness

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 5 (17), s. 258-272

Abstrakt:

W artykule poruszone zostały wybrane zagadnienia odnoszące się do atrakcyjności inwestycyjnej regionów. Na wstępie przedstawiono teoretyczne aspekty uwarunkowania atrakcyjności inwestycyjnej. W dalsze części scharakteryzowano raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową we fragmencie dotyczącym atrakcyjności inwestycyjnej województw oraz raporty udostępnione przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Przedstawione zostały również przykładowe zestawienia determinantów atrakcyjności inwestycyjnej regionów, w tym z punktu widzenia inwestora zagranicznego. Bazowe zestawienie determinantów zaprezentowano w podziale na sześć grup tematycznych czynników: gospodarcze, społeczno-kulturowe, polityczne i jakości administracji, technologiczno- innowacyjne, naturalne, wizerunkowe

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 5 (17)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: