Object structure
Title:

Wybrane aspekty ekonomiczne i ekologiczne stosowania nawozów mineralnych w gospodarstwach rolnych

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Chosen economic and ecological aspects of mineral fertilizers usage in farms

Creator:

Piwowar, Arkadiusz

Subject and Keywords:

nawozy mineralne ; zużycie nawozów mineralnych ; zrównoważone nawożenie ; mineral fertilizers ; consumption of mineral fertilizers ; balanced fertilizing

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 5 (17), s. 217-230

Abstrakt:

Wzrost potencjału rolnictwa jest zależny od skali wykorzystania środków produkcji pochodzenia przemysłowego. W tym kontekście niezmiernie ważne są nawozy mineralne, będące najważniejszym plonotwórczym czynnikiem produkcji rolnej o dużych potencjalnych możliwościach. Z drugiej strony nadmierne nawożenie mineralne stwarza zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. W artykule podjęto próbę identyfikacji znaczenia aspektów ekonomicznych i środowiskowych w gospodarce nawozowej. Rozważania dotyczące aspektów ekonomicznych i ekologicznych stosowania nawozów mineralnych poprzedzono analizą ich zużycia w Polsce. W artykule omówiono zagrożenia wynikające z nieprawidłowej gospodarki nawozowej oraz kierunki postępowania mające na celu ograniczenie negatywnych następstw

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 5 (17)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: