Object structure
Title:

Rozwój turystyki i przestrzeń. Implikacje dla polityki turystycznej

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

The development of tourism and space. Implications for tourism policy

Creator:

Nawrocka, Elżbieta

Subject and Keywords:

rozwój turystyki ; przestrzeń turystyczna ; polityka turystyczna ; tourism development ; tourism space ; tourism policy

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 5 (17), s. 171-185

Abstrakt:

Celem ogólnym artykułu jest zidentyfikowanie procesów transformacji przestrzeni w wyniku rozwoju turystyki, a także wskazanie związanych z tymi procesami obszarów problemowych dla polityki turystycznej. Celem szczegółowym jest przedstawienie wybranych teorii rozwoju regionalnego w kontekście możliwości ich zastosowania do badań nad rozwojem turystyki. Badanie rozwoju turystyki oparto na analizie progresu parków rozrywki i tematycznych. Wykorzystano teorię dyfuzji innowacji i teorię peryferii. Analiza polityki turystycznej pokazała kierunki zmian jej celów i umożliwiła zdiagnozowanie najważniejszych problemów utrudniających ich realizację. Badania, w tym analiza progresu parków rozrywki i tematycznych, pozwoliły także wskazać główne warunki skuteczności polityki turystycznej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 5 (17)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: