Object structure
Title:

Corporate governance i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Corporate governance and its impact on company value

Creator:

Krawczyk, Rafał

Subject and Keywords:

corporate governance ; wartość ; interesariusz ; value ; stakeholder

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 5 (17), s. 122-137

Abstrakt:

Corporate governance to pojęcie szeroko dyskutowane na świecie, zwłaszcza w krajach o rozwiniętym lub rozwijającym się rynku kapitałowym. Jego abstrakcyjność jest odbiciem złożoności życia gospodarczego, wielości i odmienności zwyczajów, standardów, kultury i wreszcie uwarunkowań historycznych. Celem niniejszego artykułu jest próba określenia związków pomiędzy mechanizmami corporate governance a ich wpływem na kreowanie wartości przez przedsiębiorstwo. Pierwsza część pracy poświęcona została aspektom teoretycznym – interpretacja corporate governance, modele, rola interesariuszy, cele corporate governance. W drugiej części pokazano rolę corporate governance w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 5 (17)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: