Object structure
Title:

Informacyjne uwarunkowania sprawności procesów regulacji w makrosystemie

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Information determinants of the efficiency of regulation processes in macrosystem

Creator:

Kobyłko, Grzegorz ; Sej-Kolasa, Małgorzata

Subject and Keywords:

informacja ; regulacja ; system gospodarczy ; information ; regulation ; economic system

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 5 (17), s. 110-121

Abstrakt:

W literaturze przedmiotu zbędna materia i energia, pojawiające się na wyjściu otwartych systemów społecznych i gospodarczych, wskazywane są jako główny czynnik powstawania efektów zewnętrznych, co ogranicza sprawność systemów podlegających takiej presji, a w rezultacie sprawność całego makrosystemu. Pomijana jest natomiast rola informacji, która może być źródłem zarówno dodatnich, jak i ujemnych efektów zewnętrznych. Artykuł stanowi próbę dopełnienia tego opisu poprzez uwypuklenie roli procesów komunikacyjnych oraz jakości informacji, które kształtują relacje między elementami-systemami, tworząc z nimi mniej lub bardziej sprawną strukturę makrosystemu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 5 (17)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: