Object structure
Title:

Bogactwo gmin – efekt gospodarności czy renty geograficznej?

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Communities wealth – the effect of thrift or geographical rent?

Creator:

Kachniarz, Marian

Subject and Keywords:

samorząd terytorialny ; dochody własne ; renta geograficzna ; finanse samorządowe ; local government ; own income ; geographical rent ; local government finance

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 5 (17), s. 81-94

Abstrakt:

W artykule podjęto temat interakcji pomiędzy działalnością gminy a lokalnym rozwojem gospodarczym. Autor stawia w nim tezę, że rola gmin w budowaniu swej bazy dochodów własnych jest zbyt przeceniana. Powszechnie identyfikowana gospodarność gmin nie jest więc przyczyną lokalnego rozwoju gospodarczego, lecz raczej skutkiem zwiększonych dochodów wynikających z renty geograficznej. Na poparcie tezy w artykule przedstawiono analizę 100 gmin o relatywnie najwyższych dochodach własnych. W tej elitarnej grupie znalazły się jedynie te gminy, których dochody własne ewidentnie kształtowane są przez czynniki przestrzenne

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 5 (17)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: