Show structure

Title:

Istota rozwoju regionalnego i jego determinanty

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

The essence of regional development and its determinants

Creator:

Głuszczuk, Dariusz

Subject and Keywords:

rozwój ; region ; rozwój regionalny ; determinanty rozwoju regionalnego ; development ; regional development ; determinants of regional development

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 5 (17), s. 68-80

Abstrakt:

Pojęcie rozwoju regionalnego nie ma jednoznacznej, powszechnie rozumianej i akceptowanej wykładni znaczeniowej. Elastyczność tego terminu tkwi w różnym pojmowaniu rozwoju, regionu, a także istoty konfiguracji tych słów. W nurt tych rozważań, rozwiniętych poszukiwaniem determinant rozwoju regionalnego, wpisuje się tekst niniejszego artykułu, który wieńczą propozycje definicyjnego ujęcia rozwoju regionalnego i jego determinant oraz próba zestawienia ich zbioru z uwzględnieniem współczesnych realiów społeczno-gospodarczych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 5 (17)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu