Object structure
Title:

Wybrane problemy logistyczne, prawne i społeczne zaprojektowania i wdrożenia regionalnego systemu gromadzenia i utylizacji elektronicznych odpadów niebezpiecznych

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Selected logistic, legal and social problems of design and implementation of regional system of accumulation and utilization of electric dangerous waste

Creator:

Drozda, Mariola

Subject and Keywords:

odpady elektroniczne ; odpady elektryczne ; system gospodarowania ; utylizacja ; zagospodarowanie ; electronic and electric waste ; management system ; rubbish disposal ; hazardous waste management ; logistic problems of waste management

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 5 (17), s. 57-67

Abstrakt:

W artykule poruszono problem odpadów elektrycznych i elektronicznych w powiązaniu z różnymi elementami logistycznymi, prawnymi i społecznymi. Przedstawiono akty prawne, które mają za zadanie regulować stronę prawną gospodarki odpadami. Pokazano świadomość ekologiczną społeczeństwa, jak również jej brak odnośnie do ochrony środowiska przyrodniczego. Naświetlono też logistyczny problem zaprojektowania, wdrożenia i utylizacji elektronicznych i elektrycznych odpadów niebezpiecznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 5 (17)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: