Object structure
Title:

Spory wokół koncepcji nauki ekonomi izrównoważonego i trwałego rozwoju – ujęcie problemowo-dydaktyczne

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Disputes around the conception of sustainable and permanent development of economics science − the problem and didactic approach

Creator:

Czaja, Stanisław ; Becla, Agnieszka

Subject and Keywords:

paradygmat ; ekonomia zrównoważonego i trwałego rozwoju ; nowy paradygmat nauki ; rozwój entropijnie zrównoważony ; paradigm ; sustainable development economy ; new paradigm of science ; entropic sustainable development

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 5 (17), s. 35-45

Abstrakt:

Rozwój nauk ekonomicznych wpłynął na powstanie ekonomii zrównoważonego i trwałego rozwoju. W artykule przedstawiono paradygmat ekonomii tradycyjnej oraz paradygmat nowej ekonomii. Ten drugi paradygmat może opierać się na: (1) opozycji w stosunku do paradygmatu ekonomii głównego nurtu, (2) nowym paradygmacie współczesnej nauki oraz (3) koncepcji rozwoju entropijnie zrównoważonego. Autorzy prezentują funkcję dydaktyczną ekonomii zrównoważonego i trwałego rozwoju. Wyraża się ona w języku dyscypliny, używanych modelach, stosowanych metodach dydaktycznych i przygotowywanych podręcznikach. Autorzy przedstawiają także propozycję koncepcji takiego podręcznika

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 5 (17)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: