Object structure
Title:

Gospodarka odpadami w powiecie leżajskim na poziomie gospodarstwa domowego emigrantów

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Litter economy in Leżajsk district at the level of emigrants household

Creator:

Bąk, Tomasz

Subject and Keywords:

recykling ; segregacja odpadów ; ścieki bytowe ; segregation ; communal sewage

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 5 (17), s. 28-34

Abstrakt:

Autor w artykule usiłuje odpowiedzieć na pytanie, czy emigranci, którzy wyjechali do krajów z wysoką kulturą ekologiczną, powracając, zaszczepiają na rodzimym podłożu nabyte tam doświadczenia związane z zachowaniem proekologicznym? Niestety, wyniki przeprowadzonych badań przedstawiają niekorzystne działania proekologiczne mieszkańców powiatu leżajskiego. Analizując wszystkie czynniki, można przyjąć, że emigranci nie przenieśli na rodzinny grunt zachowań proekologicznych, do których byli przyzwyczajeni w krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. Istnieje przypuszczenie, że tylko perswazja administracji państwowej w postaci wysokich kar nakładanych przez straż miejską i leśną wymusiłaby właściwe zachowanie, godne obywatela Unii Europejskiej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 5 (17)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: