Object structure
Title:

Szkodliwa dla środowiska pomoc publiczna – próba definicji i identyfikacji

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Environmentally harmful state aid − an attempt to define and identify

Creator:

Bartniczak, Bartosz

Subject and Keywords:

pomoc publiczna ; subsydia ; szkodliwa pomoc publiczna ; state aid ; subsidy ; harmful state aid

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 5 (17), s. 11-27

Abstrakt:

Udzielana pomoc publiczna może zakłócać konkurencję na rynku, dlatego tak istotne jest jej ograniczanie. Bardzo ważnym aspektem w kontekście udzielania pomocy publicznej powinna być analiza wpływu udzielonego wsparcia na środowisko. Należy więc odpowiedzieć na pytanie: jaki wpływ udzielona pomoc publiczna będzie miała na środowisko. Wpływ ten można określić jako korzystny, neutralny bądź też szkodliwy. Z punktu widzenia środowiska najważniejszym zagadnieniem byłaby identyfikacja szkodliwej dla środowiska pomocy publicznej. Celem niniejszego artykułu jest próba zidentyfikowania szkodliwej dla środowiska pomocy publicznej. Wskazanie obszarów, w których takie wsparcie może być udzielane. W artykule dokonano także wyjaśnienia terminu pomoc publiczna oraz szkodliwa pomoc publiczna

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 5 (17)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: