Object structure
Title:

Wpływ Traktatu Lizbońskiego na kształt współpracy rozwojowej pomiędzy Unią Europejską a krajami AKP. Ekonomia = Economics, 2011, Nr 4 (16), s. 423-435

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The impact of the Lisbon Treaty on the EU – ACP states development cooperation

Creator:

Nowik, Marcin

Subject and Keywords:

Traktat Lizboński ; AKP ; współpraca rozwojowa ; Lisbon Treaty ; ACP ; development cooperation

Description:

Polityka rozwojowa WE została zmieniona Traktatem z Maastricht, a nowe podejście stanowiło podstawę dla zawarcia Porozumienia z Kotonu. Kolejną zmianę przyniósł Traktat Lizboński oparty na założeniach Konsensusu Waszyngtońskiego, uwzględniający jednak kwestie społeczne oraz równoważny rozwój. Efektem reformy instytucjonalnej było powołanie Wysokiego Przedstawiciela ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, który wraz z Komisarzem ds. Rozwoju odpowiada za politykę rozwojową UE. Traktat Lizboński budzi obawy o instrumentalizację polityki rozwojowej i marginalizację znaczenia krajów AKP, pozwala jednak mieć nadzieję na większą spójność tej polityki z innymi politykami zagranicznymi UE. (abstrakt oryginalny)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 211 ; Ekonomia = Economics, 2011, Nr 4 (16)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: