Object structure
Title:

Drobiarstwo mięsne w Polsce i jego powiązania z rynkiem Unii Europejskiej. Ekonomia = Economics, 2011, Nr 4 (16), s. 398-411

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Poultry meat production in Poland and its relation with the European Union market

Creator:

Kapusta, Franciszek

Subject and Keywords:

drobiarstwo ; produkty ; właściwości odżywcze ; samowystarczalność ; powiązania ; poultry meat producing ; products ; nutritional characteristics ; self-sufficiency ; relations

Description:

Drobiarstwo tworzy logistyczny łańcuch dostaw produktów wytwarzanych z surowców pozyskiwanych z drobiu rozumiany jako sieć powiązań współzależnych organizacji, kierujących, kontrolujących i usprawniających przepływy rzeczowe oraz informacyjne. Ma dwa segmenty: mięsny i jajczarski. W opracowaniu poddano analizie funkcjonowanie segmentu mięsnego. Drobiarstwo mięsne systematycznie się rozwija we wszystkich swych ogniwach, a największy postęp dokonuje się w zakresie bazy surowcowej. Dzięki właściwościom odżywczym mięsa drobiowego wzrasta jego spożycie, a Polska staje się coraz większym eksporterem produktów drobiarstwa w Unii Europejskiej. Około 2/3 eksportu kierowane jest do krajów Unii. Wzrasta samowystarczalność Polski w produktach drobiarstwa. (abstrakt oryginalny)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 211 ; Ekonomia = Economics, 2011, Nr 4 (16)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: