Object structure
Title:

Przemiany w polskim przemyśle spożywczym po akcesji do Unii Europejskiej. Ekonomia = Economics, 2011, Nr 4 (16), s. 387-397

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Changes in Polish food industry after the accession to the European Union

Creator:

Michalczyk, Joanna

Subject and Keywords:

przemysł spożywczy ; integracja europejska ; produkcja sprzedana ; food industry ; European integration ; sold production

Description:

Integracja Polski z Unią Europejską wpłynęła pozytywnie na kierunek przemian w krajowym przemyśle spożywczym po 1 maja 2004 r. Ich skalę obrazują wybrane wskaźniki, takie jak produkcja sprzedana, eksport, inwestycje czy rentowność. Oprócz wzrostu produkcji, wywozu poza granice kraju i inwestycji w przetwórstwie spożywczym, zanotowano również zmiany w strukturze wytwarzania oparte na rosnącym znaczeniu żywności wysoko przetworzonej. Jej odbiorcami są w dużej mierze konsumenci państw członkowskich Unii. Ponadto stosunkowo powoli, ale systematycznie eliminowane są z rynku przedsiębiorstwa najmniejsze, których udział w całkowitej wielkości sprzedaży przemysłu maleje. Nastąpiła również znaczna poprawa i stabilizacja sytuacji finansowej przedsiębiorstw w większości branż. (abstrakt oryginalny)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 211 ; Ekonomia = Economics, 2011, Nr 4 (16)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: