Object structure
Title:

Logistyka i eurologistyka jako elementy systemu integracji międzynarodowej w gospodarce światowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Logistics and eurologistics as the elements of the system of international integration in the global economy

Creator:

Wincewicz-Bosy, Marta

Subject and Keywords:

logistyka międzynarodowa ; eurologistyka ; integracja międzynarodowa ; gospodarka światowa ; international logistics ; eurologistics ; international integration ; world economy

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 4 (16), s. 353-367

Abstrakt:

Artykuł przedstawia koncepcję logistyki międzynarodowej jako pochodną zjawisk zachodzących we współczesnej gospodarce światowej. Logistyka międzynarodowa to efekt zarówno przeobrażeń i rozwoju koncepcji samej logistyki oraz nauki i praktyki zarządzania, jak i zmian w funkcjonowaniu rynku międzynarodowego spowodowanych m.in. rozwojem procesów integracji w skali światowej. Efektem powyższych zjawisk jest wykreowanie pojęcia eurologistyki, która w praktyce może być uznawana za czynnik integracji europejskiej. Na tej podstawie można wysnuć wniosek, że logistyka jest jednym z czynników współczesnej integracji międzynarodowej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 211 ; Ekonomia = Economics, 2011, Nr 4 (16)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: