Object structure
Title:

Nowy kształt struktury instytucjonalnej nadzoru bankowego w Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

New shape of institutional structure of banking supervision in the European Union

Creator:

Tkaczyszyn, Agnieszka

Subject and Keywords:

nadzór bankowy ; modele nadzoru bankowego ; efektywność nadzoru bankowego ; nadzór zintegrowany ; integracja rynku finansowego ; banking supervisor ; models of banking supervisor ; effectiveness of banking supervision ; financial market integration

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 4 (16), s. 272-287

Abstrakt:

Postępujący proces integracji rynków finansowych w Unii Europejskiej ujawnił liczne problemy związane z nadzorem nad tymi rynkami, zaś kryzys lat 2007-2009 jeszcze bardziej zwrócił uwagę na tę kwestię. W związku z tym Unia Europejska postanowiła stworzyć nowy kształt struktury instytucjonalnej nadzoru bankowego UE. 1 stycznia 2011 r. do życia zostały powołane dwa filary nowego zintegrowanego nadzoru finansowego UE. Są to: Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego, odpowiedzialna za nadzór makroostrożnościowy, oraz Europejskie Urzędy Nadzoru Finansowego, stanowiące nadzór mikroostrożnościowy. Zgodnie z założeniami nowego modelu oba te organy powinny ściśle ze sobą współpracować, co w przyszłości ma przyczynić się do niedopuszczenia do kryzysów finansowych, a także rozwiązać problemy integrującego się rynku finansowego UE

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 211 ; Ekonomia = Economics, 2011, Nr 4 (16)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: