Object structure
Title:

Polityka pieniężna w Polsce i w strefie euro – analiza porównawcza

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Monetary policy in the euro zone and in Poland – a comparative analysis

Creator:

Borowiec, Jan

Subject and Keywords:

polityka pieniężna ; stabilność cen ; stabilizowanie gospodarki ; monetary policy ; price stability ; economy stabilizing

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 4 (16), s. 238-253

Abstrakt:

Przedmiotem artykułu jest podobieństwo polityki pieniężnej w Polsce i w strefie euro. Badania dotyczą następujących zagadnień: cele i zasady polityki pieniężnej, ramy operacyjne tej polityki, strategia polityki pieniężnej, skuteczność działań Eurosystemu i NBP w zakresie utrzymywania stabilności cen i stabilizowania gospodarki oraz czynniki wyznaczające granice skutecznej polityki pieniężnej. Z przeprowadzonych badań wynika, że polityka pieniężna w Polsce nie różni się istotnie od polityki pieniężnej w strefie euro. Jej cele, zasady i ramy operacyjne są podobne. Pewne różnice dostrzega się w skuteczności działań banków centralnych, a także w roli, jaką odgrywają zmiany nominalnego i realnego kursu walutowego oraz zmienność cen importu w prowadzeniu skutecznej polityki pieniężnej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 211 ; Ekonomia = Economics, 2011, Nr 4 (16)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: