Object structure
Title:

Instrumenty finansowe wspierania rozwoju regionów w perspektywie finansowej 2014-2020

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Financial instruments supporting regional development in the financial perspective 2014-2020

Creator:

Lindert-Zyznarska, Alicja

Subject and Keywords:

inżynieria finansowa ; inicjatywa JEREMIE ; bank regionalny ; financial engineering ; JEREMIE initiative ; a regional bank

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 4 (16), s. 226-237

Abstrakt:

Na podstawie nowych dokumentów strategicznych Unii Europejskiej i Polski można przewidywać, że instrumenty finansowe pełnić będą ważną funkcję w realizacji polityki spójności w nadchodzącym okresie programowania 2014-2020. Docenia się ich znaczenie dla realizacji dużych i ryzykownych inwestycji, szczególnie ze względu na możliwość wielokrotnego wykorzystania środków publicznych. Artykuł przedstawia dotychczasowe doświadczenia w zakresie wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w kraju. Ocenia kondycję pośredników finansowych, takich jak banki oraz fundusze pożyczkowe, poręczeniowe i kapitałowe. Materiał podkreśla znaczenie skoordynowanej i długofalowej polityki zarządzania instrumentami oraz tworzenie wyczerpującej oferty dla przedsiębiorstw na różnych etapach rozwoju. Zwraca uwagę na możliwości wykorzystania inicjatywy JEREMIE oraz zakładania banków przez regiony

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 211 ; Ekonomia = Economics, 2011, Nr 4 (16)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: