Object structure
Title:

Strategia Europa 2020 jako plan rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Europe 2020 strategy as a plan of socio-economic growth of the European Union

Creator:

Żmuda, Maciej

Subject and Keywords:

rozwój społeczno-gospodarczy Unii Europejskiej ; strategia lizbońska ; strategia Europa 2020 ; socio-economic development of the European Union ; Lisbon Strategy ; Europe 2020 strategy

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 4 (16), s. 200-210

Abstrakt:

Strategia Lizbońska – plan rozwoju Unii Europejskiej przyjęty dla okresu 2000-2010 – ustanowiona została w celu przezwyciężenia stagnacji gospodarczej w UE. Jej nadrzędnym zamierzeniem było uczynienie z Unii Europejskiej najbardziej konkurencyjnej gospodarki na świecie do 2010 r. Jednakże, pomimo pewnych pozytywnych rezultatów, program okazał się niepowodzeniem. W 2010 r. Strategia Lizbońska zastąpiona została przez nowy plan rozwojowy – strategię Europa 2020. Program ma na celu wyprowadzenie gospodarki UE z kryzysu, realizację idei zrównoważonego i trwałego wzrostu, wspieranie rozwoju opartego na wiedzy i innowacjach, a także zwiększanie zatrudnienia oraz wzrost spójności społeczno-ekonomicznej. Artykuł przedstawia główne przesłanki i założenia nowego programu rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej, jakim jest strategia Europa 2020

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 211 ; Ekonomia = Economics, 2011, Nr 4 (16)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: