Object structure
Title:

Kryzys modelu multikulturalizmu – przegląd wybranych problemów rynku pracy na przykładzie Holandii

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Crisis of multiculturalism – an overview of labour market’s chosen problems on the example of the Netherlands

Creator:

Chlebicka, Agata

Subject and Keywords:

multikulturalizm ; mniejszość imigrancka ; rynek pracy ; integracja ; multiculturalism ; immigrant minority ; labour market ; integration

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 4 (16), s. 180-199

Abstrakt:

Artykuł dotyczy sytuacji imigrantów spoza zachodniego kręgu kulturowego na holenderskim rynku pracy, odzwierciedlając w ten sposób problemy wszystkich państw zachodnioeuropejskich, szczególnie opiekuńczych, stojących przed bardzo trudnym problemem – kryzysem multikulturowego modelu polityki integracyjnej. W tym kontekście rozważane są najważniejsze działania podejmowane w celu aktywizacji imigrantów na rynku pracy oraz edukacji. Podnosząc kwestię możliwości oraz barier stojących na drodze imigrantom, włączając w to nierówność oraz dyskryminację, artykuł ukazuje obszary polityki integracyjnej, polityki edukacji i zatrudnienia, które powinny zostać zreformowane w celu rozwiązania ogromnego problemu, jakim w Europie jest imigracja

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 211 ; Ekonomia = Economics, 2011, Nr 4 (16)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: