Object structure
Title:

Realizacja unijnej polityki zatrudnienia w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Accomplishment of the European Union’s employment policy in Poland

Creator:

Cybulski, Leszek

Subject and Keywords:

polityka zatrudnienia ; strategia lizbońska ; „Europa 2020” ; polityka spójności ; Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia ; employment policy ; Lisbon Strategy ; cohesion policy ; National Strategic Reference Frameworks

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 4 (16), s. 151-167

Abstrakt:

Początek Europejskiej Strategii Zatrudnienia (ESZ) nastąpił w 1998 r. Każdykraj członkowski UE realizuje wytyczne ESZ w ramach narodowych polityk zatrudnienia.UE wspiera te działania z budżetu. Od 2000 r. cele ESZ były zbieżne ze Strategią lizbońską,a od 2010 r. ze strategią Europa 2020. Polskie doświadczenia związane z unijną polityką zatrudnieniasięgają już ponad dekady. Wszystkie cele i wytyczne zostały uwzględnione wkrajowych programach działania. Środki uzyskane przez Polskę w ramach polityki spójnościwzmocniły kapitał ludzki. Nowe decyzje w sprawie ram finansowych na lata 2014-2020 oznaczają dla Polski duże wyzwania

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 211 ; Ekonomia = Economics, 2011, Nr 4 (16)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: