Object structure
Title:

Kierunki zmian w zakresie polityki socjalnej w krajach UE

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Directions of changes in social policy of the European Union states

Creator:

Baran, Bernadeta

Subject and Keywords:

polityka socjalna ; państwo opiekuńcze ; wydatki socjalne ; budżetowe skutki polityki społecznej ; social policy ; welfare state ; social expenditures ; budget results of social policy

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 4 (16), s. 139-150

Abstrakt:

Modernizacja europejskiego modelu społecznego jest obecnie jednym z ważniejszych obszarów debaty na poziomie zarówno krajowym, jak i wspólnotowym. Systemy społeczne są bowiem z jednej strony ważnym elementem tradycyjnego państwa narodowego w UE, z drugiej natomiast stanowią coraz większe obciążenie dla budżetów, co rodzi negatywne skutki gospodarcze i utrudnia osiąganie celów UE. Wątpliwa staje się również skuteczność przyjętych w minionych dekadach zasad polityki społecznej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 211 ; Ekonomia = Economics, 2011, Nr 4 (16)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: