Object structure
Title:

Klasyfikacja regionów UE ze względu na dynamikę charakterystyk innowacyjności (w zakresie INPUT)

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Classification of EU regions by the dynamics of innovation characteristics (regarding INPUT)

Creator:

Markowska, Małgorzata

Subject and Keywords:

regiony NUTS 2 ; dynamika ; innowacyjność ; NUTS 2 regions ; dynamics ; innovation

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 4 (16), s. 119-138

Abstrakt:

Przedstawiono ocenę dynamiki charakterystyk ilustrujących innowacyjność typu Input w europejskiej przestrzeni regionalnej. W badaniach uwzględniono 10 lat (od 1999 do 2008 r.). Obiekty badania stanowiły europejskie regiony szczebla NUTS 2 z grup regionów wydzielonych zgodnie z chronologią procesów integracji. Wykorzystano metody klasyfikacji pozycyjnej z modyfikacją właściwą dla ujęć dynamicznych. Wyniki pozwoliły zilustrować przebieg procesów rozwojowych ze względu na zmiany (dynamikę wartości w 2008 r. w relacji do wartości w 1999 r.) odnotowane dla trzech charakterystyk innowacyjności Input, takich jak: udział ludności w wieku 25-64 lata uczestniczącej w kształceniu ustawicznym w regionie, kapitał ludzki w nauce i technologii jako odsetek aktywnych zawodowo, udział pracujących z wyższym wykształceniem w ogólnej liczbie pracujących w regionie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 211 ; Ekonomia = Economics, 2011, Nr 4 (16)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: