Object structure
Title:

Klasyfikacja dynamiczna unijnych regionów ze względu ma poziom charakterystyk innowacyjności (w zakresie INPUT)

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Dynamic classification of EU regions with regard to innovation characteristics level (regarding INPUT)

Creator:

Markowska, Małgorzata ; Strahl, Danuta

Subject and Keywords:

europejska przestrzeń regionalna ; innowacyjność ; Input ; European regional space ; innovation

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 4 (16), s. 97-118

Abstrakt:

Artykuł przedstawia ocenę przemian europejskiej przestrzeni regionalnej na szczeblu NUTS 2 ze względu na innowacyjność typu Input ilustrowaną trzema cechami: udziałem ludności w wieku 25-64 lata uczestniczącej w kształceniu ustawicznym w regionie, kapitałem ludzkim w nauce i technologii (HRST) w aktywnych zawodowo, udziałem pracujących z wyższym wykształceniem w ogólnej liczbie pracujących w regionie w latach 1999-2008. Do analizy przemian w europejskiej przestrzeni regionalnej wykorzystano metody klasyfikacji, które pozwoliły ustalić kierunki zmian zachodzące w regionach w zakresie innowacyjności. Podstawą oceny były wyniki klasyfikacji w dwóch badanych momentach w obszarze czterech klas regionów wyodrębniających regiony o określonym poziomie rozwoju cech ilustrujących innowacyjność typu Input

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 211 ; Ekonomia = Economics, 2011, Nr 4 (16)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: