Object structure
Title:

Integracja a konwergencja realna. Konwergencja regionalna w Polsce według klasycznych i alternatywnych metod badań

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Integration versus real convergence. Regional convergence in Poland according to classical and alternative methods of research

Creator:

Markowska-Przybyła, Urszula

Subject and Keywords:

konwergencja ; integracja ; spójność społeczno-gospodarcza ; convergence ; integration ; socio-economic cohesion

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 4 (16), s. 77-96

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano zmiany w poziomie zróżnicowania państw i regionów Unii Europejskiej pod względem PKB per capita w latach 1983-2008. Przedstawiono zarówno teoretyczne, jak i empiryczne przykłady dwukierunkowego wpływu integracji na procesy spójności. Za pomocą zarówno klasycznych, jak i alternatywnych metod badania zbadano procesy konwergencji regionalnej w Polsce, jakie zaszły w latach 1999-2008. Wyniki badań wskazały, że nie doszło do wyrównywania się różnic w poziomie rozwoju regionów, mierzonego PKB per capita, istniała duża zachowawczość istniejącego w 1999 r. stanu, z niewielką tendencją do dywergencji, co oznacza, że procesom konwergencji na poziomie krajowym (w ramach UE) towarzyszyły procesy dywergencji na poziomie regionalnym. Dostrzeżone zostało także skorelowanie zróżnicowania rozwoju z cyklem koniunkturalnym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 211 ; Ekonomia = Economics, 2011, Nr 4 (16)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: