Object structure
Title:

Problemy konwergencji i dywergencji ekonomicznej na przykładzie krajów Unii Europejskiej, w tym Polski

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Problems of economic convergence and divergence on the example of the European Union countries, including Poland

Creator:

Adamczyk-Łojewska, Grażyna

Subject and Keywords:

konwergencja ; dywergencja ; Unia Europejska ; Polska ; zróżnicowanie rozwoju ; poziom międzynarodowy, regionalny i lokalny ; convergence ; divergence ; the European Union ; Poland ; the differentiation of development ; international, regional and local level

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 4 (16), s. 57-76

Abstrakt:

Przedmiotem opracowania są zagadnienia związane ze zróżnicowaniem tempa wzrostu i poziomu rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów i regionów UE, w tym Polski. Rozważany jest problem, czy istnieją przesłanki teoretyczne oraz empiryczne, aby sądzić, że wspomniane zróżnicowanie zmniejsza się w długich okresach i ma miejsce tendencja do zbieżności poziomów rozwoju, tj. konwergencji, czy też odwrotnie – zróżnicowanie to pogłębia się i ma miejsce tendencja do dywergencji. Omówiono także ewentualne korzyści i zagrożenia wynikające z aglomeryzacji rozwoju

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 211 ; Ekonomia = Economics, 2011, Nr 4 (16)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: