Object structure
Title:

Nowe mechanizmy realizacji spójności terytorialnej w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego do roku 2020

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

New mechanisms of territorial cohesion realization in “National Strategy for Regional Development during the period2010-2020”

Creator:

Klamut, Mirosława

Subject and Keywords:

polityka spójności Unii Europejskiej ; konkurencyjność ; regiony problemowe ; inwestycje publiczne ; European Union cohesion policy ; competitiveness ; problematic regions ; public investments

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 4 (16), s. 41-56

Abstrakt:

W artykule przedstawiono nowe możliwości realizacji spójności terytorialnej, społecznej i gospodarczej w kontekście V raportu Komisji Europejskiej „Inwestowanie w przyszłość Europy”. W tym kontekście bada się również czynniki rozstrzygające o efektywności i skuteczności realizacji celów nowej „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Polski 2010- -2020”. Strategia silnie ukierunkowuje interwencję publiczną na wzmocnienie zdolności regionów do konkurencyjności jako jednego z ważnych czynników decydujących o wzroście gospodarczym, produktywności i wydajności pracy we wszystkich regionach unijnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 211 ; Ekonomia = Economics, 2011, Nr 4 (16)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: