Object structure
Title:

Experimental studies of optimality and efficiency of institutional innovations in the case of auction rules used in procurement

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Creator:

Kuśmierczyk, Paweł

Subject and Keywords:

auction ; procurement ; efficiency ; experiments ; aukcja ; przetarg jednokryterialny ; efektywność ; eksperymenty laboratoryjne

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 3 (15), s. 265-274

Abstrakt:

W pracy analizowane są trzy modyfikacje klasycznej reguły aukcyjnej zwanej przetargiem pisemnym, które obserwuje się niekiedy w czasie przetargów przeprowadzanych przez prywatne podmioty ekonomiczne. Wszystkie one polegają na wprowadzeniu dodatkowego etapu w aukcji, w którym podmiot, który zaproponował drugą najlepszą cenę, otrzymuje możliwość poprawienia swojej oferty. Praca opisuje wyniki eksperymentów poświęconych badaniu efektywności tak powstałych innowacji instytucjonalnych. Badania eksperymentalne pokazały, że dwie z analizowanych innowacji nie sprzyjają zwiększeniu efektywności reguły aukcyjnej, ale jedna, nazwana przetargiem pisemnym z dodatkowymi negocjacjami cenowymi, wygląda na potencjalnie ciekawą alternatywę dla przetargu pisemnego, charakteryzując się porównywalnym poziomem cen i istotnie wyższą efektywnością alokacyjną

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 3 (15) ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 208

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: