Object structure

Title:

Interdependence of competition theories and regulation of competition. Historical context and its implications for the institutional change illustrated by two examples

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Economics ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 208

Creator:

Klimczak, Mikołaj

Subject and Keywords:

antitrust law ; competition ; economic competition theories ; Sherman Act ; relevant market ; prawo antymonopolowe ; konkurencja ; ekonomiczne teorie konkurencji ; Ustawa Shermana ; rynek właściwy

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 3 (15), s. 104-112

Abstrakt:

Niniejszy artykuł analizuje związki pomiędzy ekonomicznymi teoriami konkurencji i praktyką prawa antymonopolowego. Głównym celem artykułu jest przeanalizowanie historycznego następstwa teoretycznych odkryć ekonomistów a decyzjami sędziów i jurorów w sprawach antymonopolowych. Główną hipotezą jest stwierdzenie, że ekonomia zaniedbuje potrzeby organów antymonopolowych i zazwyczaj analizuje wprowadzane mecha- nizmy ex post. Hipoteza ta jest uprawdopodobniona w dwóch przykładach: wprowadzenia i uzasadnienia Ustawy Shermana oraz analiz rynków właściwych, czynionych podczas wielu spraw antymonopolowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 3 (15)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu