Object structure

Title:

Applicability of new institutional economics in the scientific study of ideologies and religions

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 208 ; Economics

Creator:

Fjałkowski, Karol

Subject and Keywords:

new institutional economics ; Douglass C. North ; ideology ; religion ; economic approach ; nowa ekonomia instytucjonalna ; ideologia ; religia ; teoria ekonomii

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 3 (15), s. 79-89

Abstrakt:

W artykule podjęto próbę wykazania dużego potencjału wyjaśniającego teorii ekonomii w ogóle, a nowej ekonomii instytucjonalnej w szczególności, w zakresie ideologii i religii. Do tego celu służy prezentacja koncepcji Douglassa C. Northa dotyczących roli przekonania ideologicznego (ideological conviction) w kontraktowaniu, działaniach zbiorowych oraz zmianie instytucjonalnej. W artykule pokazano, jak decyzje w ramach ograniczeń wyznaczanych przekonaniami ideologicznymi (ideological beliefs), jak również decyzje dotyczące wyboru przekonań ideologicznych mogą być wyjaśniane poprzez zastosowanie modelu jednostki maksymalizującej użyteczność w ramach perspektywy nowoinstytucjonalnej. Uzasadniono również tezę, że instytucjonalno-ekonomiczna interpretacja przyjmowania i zmian ideologii i religii przez ludzi ani nie oznacza zamiarów demaskatorskich, ani nie pociąga za sobą implikacji redukcjonistycznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 3 (15)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu