Object structure
Title:

Governance, government, and economic policies

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Creator:

Ząbkowicz, Anna

Subject and Keywords:

governance ; new institutional economics ; economic order ; economic policies ; nowa ekonomia instytucjonalna ; ład gospodarczy ; polityka ekonomiczna

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 3 (15), s. 46-57

Abstrakt:

Artykuł powstał z inspiracji programem badawczym nowej ekonomii instytucjonalnej. Dzieli się na dwie zasadnicze części: pisaną z perspektywy firmy i pisaną z uwagi na kontekst społeczno-gospodarczy. Ta pierwsza zawiera argumenty na rzecz szczególnego uwzględnienia w analizach ekonomicznych koordynacji w organizacyjnych ramach korporacji. Wywód w drugiej części służy tezie, że instytucjonalne struktury służące interakcji państwa z przedstawicielami gospodarki, w szczególności z wielkimi korporacjami, mogą przynosić różne efekty dla społecznego dobrobytu. Podaje się przykłady na to, jak prezentowana perspektywa badawcza może pomóc w wyjaśnieniu zagadnień z dziedziny polityki gospodarczej. Artykuł kończy próba złożenia całościowego obrazu procesu gospodarowania w oparciu o pojęcia governance i government

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 3 (15) ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 208

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: