Object structure
Title:

Istota funkcji odległości w wyznaczaniu consensusu w systemach wspomagania decyzji

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

The essence of a distance functions in consensus determining in decision support systems

Creator:

Sobieska-Karpińska, Jadwiga ; Hernes, Marcin

Subject and Keywords:

decision support system ; systemy wspomagania decyzji ; konflikty wiedzy ; funkcje odległości ; metody consensusu ; knowledge conflicts ; distance functions ; consensus methods

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 2 (44), s. 82-94

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie istoty funkcji odległości, których obliczanie jest kluczowym etapem procesu wyznaczania consensusu w sytuacji wystąpienia konfliktów wiedzy w systemach wspomagających podejmowanie decyzji. W pierwszej części artykułu dokonano charakterystyki funkcji odległości i przedstawiono jej ogólną definicję. Następnie przedstawiono definicje funkcji odległości w odniesieniu do przykładowych atrybutów struktury decyzji, takich jak liczby rzeczywiste, daty, niepełne podziały uporządkowane, niepełne ostre porządki częściowe

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ekt.2014.2.07

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 2 (44)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: