Object structure
Title:

Porównanie czasów kompletacji zamówień dla różnych sposobów wyznaczania trasy magazynierów na przykładzie dużego centrum logistycznego

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Comparison of order-picking times for different routing methods in real large logistics centre

Creator:

Sabo-Zielonka, Aleksandra ; Tarczyński, Grzegorz

Subject and Keywords:

kompletacja zamówień ; magazynowanie ; symulacje ; studium przypadku ; order-picking ; warehousing ; simulations ; case study

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 2 (44), s. 62-81

Abstrakt:

W artykule dokonano studium przypadku jednej ze stref kompletacyjnych centrum logistycznego dystrybutora części i akcesoriów samochodowych. Celem pracy było porównanie efektywności różnych metod wyznaczania trasy magazynierów. Omówiona została organizacja pracy w magazynie i na jej tle przedstawiono różne metody wyznaczania trasy poruszania się magazyniera podczas procesu kompletacji zamówień (algorytm optymalny i heurystyki). W pracy porównano różne warianty realizacji procesu kompletacji i sporządzono ich ranking. Precyzyjna analiza otrzymanych rezultatów możliwa jest za pomocą wykresów dystrybuanty czasu kompletacji zamówień. Przeprowadzona analiza obejmowała studium przypadku i opierała się na danych rzeczywistych. Obliczenia wykonano z wykorzystaniem symulacji przy użyciu programu Warehouse Real-Time Simulator

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ekt.2014.2.06

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 2 (44)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: