Object structure
Title:

Analiza powiązań między cechami opisującymi kapitał społeczny w gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy korespondencji

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Analysis of the relations between social capital features in the farms with the use of multidimensional correspondence analysis

Creator:

Machowska-Szewczyk, Małgorzata ; Sompolska-Rzechuła, Agnieszka ; Spychalski, Grzegorz

Subject and Keywords:

analiza korespondencji ; determinanty kapitału społecznego ; correspondence analysis ; social capital factors

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 2 (44), s. 45-56

Abstrakt:

Celem pracy jest wykrycie powiązań między kategoriami cech przyjętych do opisu kapitału społecznego. Do tego zadania wykorzystano wielowymiarową analizę korespondencji (zgodności). Źródłem informacji była ankieta przeprowadzona wśród właścicieli gospodarstw rolnych na terenie Wielkopolski w roku 2011. W badaniu przyjęto następujące kategorie zmiennej zależnej: preferowana kierownicza funkcja pracy w zespole lub szeregowy wykonawca. Kategoria mówiąca o preferowaniu funkcji kierowniczej w zespole jest najbardziej powiązana z kategorią wskazującą, że sukces gospodarstwa zależy od pomysłu na biznes. Preferowaniu funkcji kierowniczej w zespole sprzyjają także członkostwo w grupie producenckiej oraz postawa wskazująca na zaufanie wobec większości ludzi

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ekt.2014.2.04

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 2 (44)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: