Object structure
Title:

Wykorzystanie wybranych form i technik wizualizacji danych w badaniach struktur społeczno-ekonomicznych

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Application of selected forms and techniques of data visualization in analyzing socio-economic structures

Creator:

Grześkowiak, Alicja

Subject and Keywords:

analiza struktur społeczno-ekonomicznych ; wizualizacja danych ; struktura wykształcenia ; analysis of socio-economic structures ; data visualization ; education attainment structure

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 2 (44), s. 31-44

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano wybrane metody wizualizacji, które mogą być przydatne podczas przeprowadzania analiz i porównywania struktur społeczno-ekonomicznych. Praca poświęcona jest technikom niewymagającym redukcji wielowymiarowości, której towarzyszy zazwyczaj utrata części informacji zawartych w zbiorze danych. Przedstawiono metody graficznej prezentacji struktur oraz ilustrowania ich podobieństwa i braku podobieństwa, podkreślając wady i zalety poszczególnych rozwiązań. Rozważania przeprowadzono na podstawie danych dotyczących struktury wykształcenia ludności krajów Unii Europejskiej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ekt.2014.2.03

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 2 (44)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: