Object structure
Title:

Wrażliwość hedonicznych indeksów cen na przykładzie indeksów cen dzieł znanych malarzy polskich

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Sensitivity of hedonic price indexes on the example of the art price indexes evaluated for well-known Polish painters

Creator:

Witkowska, Dorota

Subject and Keywords:

regresja hedoniczna ; indeks cen ; rynek sztuki ; hedonic regression ; price index ; art market

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 2 (44), s. 17-30

Abstrakt:

Celem prezentowanych badań jest budowa i oszacowanie hedonicznego indeksu cen polskiego malarstwa. W artykule poruszono najważniejsze kwestie związane ze specyfikacją modeli opisujących ceny dzieł sztuki, których podstawowe charakterystyki są niemierzalne. Wskazano na problemy dotyczące reprezentacji w indeksie cen poszczególnych wariantów zmiennych oraz obiektów podlegających warunkowej sprzedaży. Badania empiryczne przeprowadzono na podstawie indywidualnych danych pochodzących z aukcji obrazów, które miały miejsce w Polsce w latach 2007-2010. Pokazano, jak różna specyfikacja modeli hedonicznych oraz zmiany zbioru zmiennych i obiektów w indeksie cen wpływają na jego wartość. Zaproponowano budowę indeksów zagregowanych, które są mniej wrażliwe na specyfikację pojedynczego modelu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ekt.2014.2.02

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 2 (44)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: