Object structure
Title:

Wpływ światowych cen ropy naftowej na ceny w Polsce

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

World oil price impact on prices in Poland

Creator:

Baranowski, Paweł ; Sztaudynger, Jan Jacek

Subject and Keywords:

cena ropy naftowej ; ceny producenta ; ceny konsumenta ; model wektorowej korekty błędem ; oil price ; producer price ; consumer price ; Vector Error Correction Model

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 2 (44), s. 9-16

Abstrakt:

Cena ropy naftowej na rynkach światowych jest dla większości krajów egzogenicznym, a równocześnie ważnym czynnikiem kształtującym ceny wszystkich towarów i usług (m.in. transportu). Próbujemy oszacować krótko- i długookresowy wpływ światowych cen ropy naftowej na ceny producenta i konsumenta w Polsce za pomocą modelu wektorowej korekty błędem. Od strony ekonomicznej stosujemy kosztowe ujęcie inflacji, tzn. poza ceną ropy uwzględniamy m.in.: wynagrodzenia i kurs walutowy. Z analizy relacji długookresowych (kointegrujących) wynika silniejsza reakcja cen producenta na zmianę cen światowych ropy naftowej (elastyczność ok. 0,15) niż cen konsumenta (elastyczność ok. 0,05). Z analizy relacji krótkookresowych (odpowiedzi na impuls) wnioskujemy, że siły reakcji cen producenta oraz cen konsumenta na impulsowy wzrost cen ropy są zbliżone. Reakcja ceny producenta następuje nieco szybciej od cen konsumenta

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ekt.2014.2.01

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2014, Nr 2 (44)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: