Object structure
Title:

Mierniki efektywności form podnoszenia kompetencji pracowników wraz z uwzględnieniem ich występowania w przedsiębiorstwach działających na polskim rynku

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Efficiency measures of employees’ competence improvement forms together with their occurence in enterprises on the Polish market

Creator:

Żukowska, Joanna

Subject and Keywords:

kompetencje ; szkolenie ; formy podnoszenia kompetencji ; rozwój ; pracownik ; miernik efektywności szkoleń ; competence ; training ; competence improvement ; development ; employee ; training efficiency measure

Description:

Management Forum, 2013, Nr 1, s. 59-69

Abstrakt:

Artykuł ma na celu zaprezentowanie najpowszechniejszych mierników efektywności podnoszenia kompetencji pracowników, dokonanie ich krytycznej oceny, jak również zaproponowanie rankingu najlepszych mierników. Ponadto w opracowaniu zostanie przedstawiony fragment badań dotyczących stosowania owych mierników przez przedsiębiorstwa działające na polskim rynku

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2013.322.06

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2013, Nr 1 ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, Nr 322

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: