Object structure
Title:

Wyzwalanie zachowań obywatelskich pracowników jako krok w dążeniu do doskonałości organizacji

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Encouraging the Organizational Citizenship Behaviors as a step towards business excellence of the organization

Creator:

Chwalibóg, Elżbieta

Subject and Keywords:

zachowania obywatelskie ; kategorie OCB ; doskonałość organizacji ; ciągłe doskonalenie ; Organizational Citizenship Behavior (OCB) ; categories of OCB ; business excellence ; continuous improvement

Description:

Management Forum, 2013, Nr 1, s. 18-28

Abstrakt:

Zachowania obywatelskie (OCB) w organizacji to indywidualne zachowania pracowników podejmowane dobrowolnie, niebędące w sposób bezpośredni lub wyraźny ujmowane w formalnym systemie nagradzania pracowników, a które łącznie sprzyjają skutecznemu i efektywnemu funkcjonowaniu organizacji. Siedem głównych kategorii zachowań obywatelskich to: zachowania pomocne, zachowania sportowe, lojalność organizacyjna, organizacyjna zgodność, indywidualna inicjatywa, cnota obywatelska i rozwijanie siebie. Niniejszy artykuł ma na celu wskazanie możliwego wpływu przejawiania przez pracowników zachowań obywatelskich na powodzenie procesu ciągłego doskonalenia oraz osiągnięcie przez przedsiębiorstwo oczekiwanego poziomu doskonałości

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2013.322.02

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2013, Nr 1 ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, Nr 322

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: