Object structure
Title:

Między ideałem a realnością, czyli w poszukiwaniu doskonałości

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Between the ideal and the reality. In search for the excellence

Creator:

Barabasz, Adela

Subject and Keywords:

doskonałość ; organizacja ; paradygmat psychoanalityczny ; excellence ; organization ; psychoanalytic paradigm

Description:

Management Forum, 2013, Nr 1, s. 9-17

Abstrakt:

Artykuł ma charakter teoretyczny. Poświęcony jest tematyce doskonałości organizacji w świetle paradygmatu psychoanalitycznego. W artykule przyjęto założenie, iż doskonałość organizacji wymaga uznania umowności pojęcia „doskonałość”, niezależnie od tego, czy dotyczy osoby, grupy czy organizacji, oraz uznania faktu niedoskonałości ludzkiej natury, a przynajmniej świadomości ludzkich ograniczeń. W przeciwnym wypadku próby realizacji jakiegokolwiek modelu doskonałości będą rodzić napięcia i powodować trudności w codziennym funkcjonowaniu każdej organizacji. Powinni być tego świadomi przede wszystkim przedstawiciele kadry kierowniczej, niezależnie od pozycji, jaką zajmują w organizacyjnej strukturze. Świadomość tę powinni posiadać także pozostali członkowie organizacji. Im bowiem większa ich liczba traktuje założenie o doskonałości dosłownie, tym więcej trudności pojawia się w codziennym funkcjonowaniu organizacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2013.322.01

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2013, Nr 1 ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, Nr 322

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: