Object structure
Title:

Organizacja wielkoformatowych imprez sportowych przy uwzględnieniu orientacji ekologistycznej

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Organization of mega sporting events including ecologistical orientation

Creator:

Żuryński, Rajmund

Subject and Keywords:

ekologistyka ; imprezy masowe ; zrównoważony rozwój ; organizacja ; EURO 2012 ; IO Londyn 2012 ; ecologistics ; mass events ; sustainable development ; organization ; London Olympic Games 2012

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 1 (18), s. 111-125

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano ekologistyczny aspekt organizacji masowych imprez sportowych. Celem niniejszej pracy jest identyfikacja, wyszczególnienie czynników o orientacji proekologicznej związanych z organizacją masowych imprez sportowych, mających pozytywny wpływ na proces organizacyjny oraz na środowisko naturalne. Pozwoli to ustalić, jakie czynności należy podjąć, aby organizowane wydarzenie masowe było zgodne z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Organizacja wielkich, czasem nawet strategicznych przedsięwzięć o charakterze sportowym wiąże się z licznymi inwestycjami, przede wszystkim w infrastrukturę, dlatego zdaniem autora ważne jest, aby określić kluczowe czynniki, które sprawiają, iż cały proces przygotowawczy, organizacyjny ma jak najmniejszy negatywny wpływ na środowisko naturalne. O ile logistyka masowych imprez sportowych doczekała się kilku ważnych publikacji, o tyle jej ekologiczny aspekt – logistyka zwrotna, „zielona” logistyka, ekologistyka nie zostały jeszcze w literaturze opisane. Uzupełnienie tegoż stanu wiedzy jest głównym celem autora. Obiektem badań są wielkoformatowe imprezy sportowe o zasięgu globalnym, z wyszczególnieniem Igrzysk Olimpijskich w Londynie oraz Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w Polsce i na Ukrainie. W opracowaniu wykorzystano krytykę źródeł, własne obserwacje oraz statystykę jako główne metody badawcze. Przedstawiono zagadnienia związane z gospodarką odpadami oraz niwelowaniem negatywnego wpływu wydarzeń sportowych na środowisko naturalne. Rosnąca świadomość ważności ochrony środowiska sprawiła, że zaczęto poszukiwać nowych metod, koncepcji pozwalających na zrównoważoną organizację imprez sportowych, takich jak logistyka zwrotna, ekologistyka czy „zielona” logistyka. Przykład Igrzysk Olimpijskich w Londynie pokazuje, że dzięki działaniom proekologicznym można osiągnąć wymierne rezultaty środowiskowe, społeczne, ekonomiczne

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2014.1.09

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 1 (18)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: